Quản Lý Chất Lượng Trong Việc Mua Hàng

Hàng hoá được mua vào bao gồm nguyên liệu, phụ gia để chế biến và bao bì để sang chai đóng gói nhỏ thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng hàng hoá. Việc quản lý chất lượng trong mua hàng thể hiện trong các công đoạn: lập kế hoạch mua hàng, lựa chọn nhà cung ứng, nhận hàng. Các nhà quản lý đã và đang lập kế hoạch mua hàng từng vụ, từng năm. Việc này đã trở nên quá quen thuộc và đôi khi người ta không để ý rằng đã bỏ sót đôi điều của việc lập kế hoạch. Chúng tôi sẽ cùng các bạn kiểm soát lại toàn bộ các khâu tham gia vào việc lập kế hoạch như liệt kê mặt hàng và thời điểm bán hàng, định mức thành phần cấu thành hàng hoá, thời gian giao hàng, đặc điểm của từng nhà cung ứng... để có được kế hoạch mua hàng tốt. Việc lựa chọn nhà cung cấp có ảnh hưởng đến chất lượng hàng hoá. Các nhà cung cấp nguyên liệu, phụ gia, vật tư bao bì và nhãn mác phải được kiểm soát và đánh giá định kỳ. Chúng tôi giúp các bạn đưa ra các tiêu chí và phương pháp thu thập số liệu để theo dõi, đánh giá năng lực hoạt động của các nhà cung cấp; đưa ra quy trình kiểm soát việc nhận hàng bao gồm kiểm tra lô hàng, lấy mẫu đánh giá để quyết định nhận hàng hay không nhận hàng. Chúng tôi sẽ giúp lập hệ thống định vị hàng hoá ngay từ đầu vào để dễ quản lý và nhận biết hàng hoá trong suốt quá trình sản xuất, lưu kho và lưu thông trên thị trường.