Thư Viện Điện Tử Nông Nghiệp

Khi làm việc với các đối tác và cộng đồng, chúng tôi nhận thấy một điều rằng, việc cung cấp kiến thức chung cho đối tác và cộng đồng từ góc nhìn của họ là cách hữu hiệu để các bên hiểu nhau trong công việc. Từ đó, chúng tôi tạo ra một thư viện điện tử nông nghiệp giúp cộng đồng cập nhật được những thông tin khách quan, trực tuyến, miễn phí về nông nghiệp ở Việt nam. Đó là trang web Nông nghiệp cộng đồng (Community Peasantry Page- CPP) tại địa chỉ http://nongnghiepcongdong.vn.

Trọng tâm của trang web này tập trung vào những dữ liệu kỹ thuật cốt lõi của chuỗi hoạt động nông nghiệp. Đó là các quy trình canh tác, phòng chống dịch hại cho cây trồng vật nuôi, các tiêu chuẩn của sản phẩm nông nghiệp được nhà nước ban hành. Bổ trợ cho kiến thức kỹ thuật là các thông tin chính thức như: danh mục vật tư nông nghiệp, tiêu chuẩn, ấn phẩm, từ điển... Thay vì cấp tin một cách rời rạc, lấp tin theo thời gian, tất cả những dữ liệu trên được xây dựng thành những phần mềm tìm kiếm theo từ khóa gợi ý hoặc từ khóa tự do, giúp người dùng có thể tiếp cận được thông tin mục tiêu trong thời gian ngắn nhất, hứng thú với việc tự nâng cao trình độ kỹ thuật nông nghiệp khi sử dụng trang web Nông nghiệp cộng đồng. Tại đây, người dùng có thể tham gia thảo luận ở ô cửa sổ Trao đổi, có thể gửi đăng bài viết của mình ở mục Cộng đồng.

Tất cả điều đó đang được bồi đắp dần, chúng tôi và các bạn, trong sự cởi mở, chia sẻ, học hỏi. Kết quả là chúng ta tạo ra một cộng đồng nông nghiệp liên kết, bất kể đó là ai: nông dân, doanh nhân, trí thức, công chức.